15 اسفند 1396

کارشناسان مخابرات و سانترال سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محمد قادری «کارشناس مخابرات و سانترال» 

 

 

مهدی صفری «کارشناس فنی»

 

 

سیددانیال فرزادی «کارشناس فنی»

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید