15 اسفند 1396

مسئول واحد مخابرات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

مهدی صفری

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید