26 بهمن 1396

پارک مادر یکی از پارک های محله ای شهرداری منطقه یک ساری است و با توجه به اینکه مسیرتردد بسیاری از مسافران نورزوی و زائران امام هشتم می باشد روزانه افراد زیادی برای گذران اوقات فراغت و استراحت به آنجا مراجعه می کنند.
پارک مادر در شمال ساری و در محدوده میدان فرح آباد جنب مسجد محمد رسول الله قرار دارد. تاریخ تاسیس این پارک به سال ۱۳95 باز می‌گردد و مساحت آن 8348 متر مربع می باشد.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید