23 بهمن 1396

 

بازار ملامجد الدین به مساحت  5200 متر مربع و 229 باب مغازه در خیابان ملامجد الدین رو به روی ایستگاه آتش نشانی واقع شده است.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید