19 بهمن 1396

مراجعین محترم :

ضمن عرض خیر مقدم ، اطلاعات موجود در این بخش بدین منظور فراهم شده تا شما با مطالعه آن اطلاعات کافی در خصوص فرآیند بازدید ایمنی جهت صدور پایان کار، بررسی علل حریق و حوادث ، آموزش سایر دستگاه ها و مدارس و آموزش آتش نشانان داوطلب به دست آورده و به ما مراجعه نمایید .

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید