12 بهمن 1396

 

 

کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره پنج آتش نشانی ساری

 

 

یونس تقی زاده

 

 

اسماعیل حیاتی

 

 

 

میلاد علینژاد

 

 

مهدی احمدی

 

 

حسین فرهمندزاده

مهدی قربان نژاد

صابر کنعانی

محمد حسین اسدی
محسن رنجبر

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید