12 بهمن 1396

سياست هاي كلي سازمان :

۱-  تقويت توأمان رويكرد خدمت رساني و انتفاع سازماني با هدف تبديل سازمان به بنگاه اقتصادي و تحقق شعار

۲- كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت بر اجراي كليه فرآيندهاي سازماني

۳- ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي سازمان در جهت افزايش سهم سازمان در بازار رقابتي استان و منطقه

۴- اهتمام به نظم و انضباط مالي و اداري و ايجاد تعادل لازم بين منابع و مصارف سازماني در امور مختلف و توسعه رويكرد تهاتر در مناسبات مالي  

۵- تلاش براي كاهش اتكاي سازمان به عنوان نهادي وابسته به شهرداري و تأمين درآمدهاي لازم از محل توسعه مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي  و افزايش تعداد مشتريان

۶- ايجاد فضاي اطمينان بخش براي كليه مشتريان اقتصادي و سرمايه گذاران با خلق مزيت هاي جديد در نوع ارائه خدمات

۷- ايجاد ساز و كارمناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد ، مثل : ( نيروي كار، اصلاح فرآيند توليد ، خريد ماشين آلات به روز و ... )

 سياست هاي كلي سازمان در بخش انجام فعاليت هاي عمراني

۱- كنترل ، نظارت و ارزيابي برنامه ها با هدف بهبود فرآيند هاي اجرايي در پروژه هاي عمراني

۲- اجراي پروژه هاي عمراني بر اساس جدول زمان بندي پروژه هاي شهري

۳- ارزيابي عملكرد و تبيين علل مغايرت پيشرفت فيزيكي با برنامه زمان بندي و ارائه پيشنهاد هاي لازم در جهت بهبود عملكرد

۴- اجرا و انطباق اجراي پروژه هاي عمراني با آخرين دستاوردهاي فني و مهندسي روز

۵- تلاش در جهت تصميم فعاليت هاي عمراني با ايجاد شركت اقماري صاحب صلاحيت

سياست هاي كلي سازمان در بخش اجراي فعاليت هاي خدماتي

 

پيگيري لازم جهت استفاده از ظرفيت هاي موجود در شهرداري و ساير مشتريان  براي اجراي پروژه هاي خدماتي از قبيل خدمات تأمين نيروي انساني ، اجراي عمليات رفت و روب ، اكران فعاليت هاي تبليغات در فضاي عمومي شهري و غيره

 

 

   سياست هاي كلي سازمان در بخش سرمايه گذاري و مشاركت با بانكها و اشخاص سرمايه گذار

۱- برنامه ريزي و ايجاد بستري مناسب جهت افزايش جلب مشاركت و جذب سرمايه گذار به منظور تحقق اهداف سازمان حسب اساسنامه مصوب

۲- بهره گيري و استفاده از سرمايه و مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني به منظور افزايش ميزان درآمدهاي پايدار

۳- تضمين ثبات و ايجاد خدمات و محصول مناسب براي سرمايه گذاران در جهت افزايش ميزان  مشاركت

۴- حمايت از ايجاد كارآفريني و سرمايه گذاري از  طريق راه هاي قانوني با هدف ايجاد رفاه عمومي و همچنين رونق اقتصادي

۵- توسعه تعامل با نهادهاي مالي و اعتباري در جهت اجراي پروژه هاي مشاركتي

 

سياست هاي كلي سازمان در بخش برنامه هاي راهبردي و الزامات نظام هاي اداري

۱- برگزاري و شركت مديران سازمان در نشست هاي علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور بهره وري و استفاده تجارب             سازمان هاي توسعه يافته

۲- تلاش در جهت رعايت دقيق شرايط ضمان و پيمان و اصول حقوقي ، قوانين شهرداري و آئين نامه هاي مالي بر اساس مصوبه و آئين نامه و مقررات وزارت كشور و قوانين جاري و نظارت دقيق در انجام ضمانت نامه ها و شرايط مناقصه و مزايده و همكاري با دستگاههاي نظارتي ، سازمانهاي بازرسي مدعي امور و دستگاههاي امنيتي

 

 سياست هاي كلي سازمان در خصوص ماشين آلات

۱-تدوين برنامه اي منسجم به منظور جا به جايي ايمن ، ارزان و سريع محصولات توليدي سازمان

۲- تأسيس شركت باربري و حمل و نقل تابعه به منظور نظارت بيشتر و سهولت در مديريت امور حمل و نقل ماشين آلات

۳- تأكيد بر سرويس هاي ادواري ماشين آلات و تعويض لوازم با رعايت طول عمر مفيد قطعات

۴- نظارت و تأكيد بر رعايت كاهش و آلايندگي زيست محيطي با استفاده درست و تنظيم ماشين آلات حمل و نقل

 

سياست هاي كلي سازمان در خصوص اطلاع رساني و استفاده از فناوري IT

۱-ارتقاء و تداوم امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمان

۲- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت قوانين كشوري

۳- ايجاد سامانه الكترونيكي جهت پيگيري ، ارسال و دريافت مكاتبات و نامه هاي ارجاعي به سازمان و همچنين دريافت حواله و خريد مصالح توليدي به صورت اينترنتي

سياست هاي كلي سازمان در توسعه اجتماعي و فرهنگي كاركنان

۱- برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي

۲- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي در كار و ايجاد بستري مناسب براي ابتكار و كارآفريني با درستكاري و قناعت

۳- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان بر اساس آموزه هاي ديني با فراهم آوردن محيط كار آرام و رعايت نيازهاي رفتاري و اجتماعي كاركنان

۴- گسترش فعاليت هاي فرهنگي و رسانه اي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي سازماني

۵- اعتلا و سالم سازي فضاي كاري با اهميت به زندگي فردي و خانوادگي كاركنان

۶- تشكيل تعاوني مسكن در سازمان و جلب همكاري دستگاه ها و ارگان هاي ذيربط به منظور ارائه تسهيلات بانكي مسكن به كاركنان

۷-  تشكيل ستاد رفاه كاركنان جهت تأمين نيازها و ارائه تسهيلات ويژه در هنگام ( درمان بيماري ها  ، ازدواج ، فوت ، تولد و ... )

۸- اجراي برنامه ها و طرح هاي مربوط به تأمين خدمات ايمني ، بهداشتي و درماني كاركنان در محيط هاي كارگاهي

۹- بررسي وضعيت و رفع مشكلات كاركنان و خانواده هاي تحت تكفل آن ها از لحاظ اجتماعي با همكاري با نهادهاي مشاوره اي

۱۰- توليد محصولات و خدمات فرهنگي مرتبط با مراسم و مناسبت هاي ويژه در طول سال از قبيل ايام شهادت و ولادت امامان معصوم ، هفته              دفاع مقدس ، حفظ ارزشهاي انقلاب اسلامي و مناسبت ايام شعبانيه و غيره

 

سياست هاي كلي سازمان در فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش كاركنان

۱- مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان بر اساس هدف هاي كلي سازمان

۲- شناخت و به روز آوري اطلاعات كمي و كيفي نيروي انساني و توزيع آن ها بر اساس پست هاي سازماني

۳- انجام اقدامات لازم جهت اصلاح و اجراي فرآيند كارمند يابي

۴- ايجاد بانك اطلاعات نيروي انساني در جهت نظارت بيشتر به فعاليت هاي كاركنان

۵- ايجاد دوره هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت در داخل و خارج از سازمان در معيت كارشناسان مرتبط در زمينه هاي فني ، اداري و مالي

۶- برنامه ريزي و انجام نظام جبران خدمات در سازمان

 

سياست هاي كلي سازمان در بهره وري از امكانات و تجارب ساير نهادهاي عمراني در كشور و جهان   

 

۱- شركت مديران و كارشناسان در نمايشگاههاي داخلي و خارجي جهت استفاده از سيستم ها ، لوازم و تجهيزات مرتبط با امور سازمان

۲- بازديد و بهره وري از نحوه اجراي پروژه هاي عمراني شهرهاي بزرگ داخلي و خارجي

۳- شركت در سمينارها و همايش هاي مرتبط با امور سازماني در داخل و خارج از كشور

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید