11 بهمن 1396

 1-برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا و نظارت پیرامون موضوعات آموزشی سازمان و نیز آموزشهای شهروندی

2-نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان و اولویت بندی نیازهای آموزشی جهت برنامه ریزی آموزشی

3-سنجش سطح دانش علمی و عملیاتی آتش نشانان از طریق برگزاری ارزیابی های علمی و عملی و ارتقاء این سطح به بالاترین شکل ممکن و قابل قبول از طریق برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت ، ضمن خدمت ، دوره های ویژه و نیز کارگاههای علمی – عملیاتی

4-طراحی سناریوهای برگزاری مانورهای درون سازمانی ، مشترک و مانورهای شهروندی

5-نظارت بر امور آموزشی ایستگاهها

6-برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه شهروندان ، سراهای تداوم شهروندی و آتش نشانان داوطلب جهت ارتقاء سطح آگاهی شهروندان

7-آموزش مدارس ، مهدهای کودک ، ادارات ، سازمانها و ارگانها ، بیمارستانها ، کارخانجات و شرکتهای تولیدی و صنعتی ،رانندگان تاکسی ، جایگاه داران سوخت و سایر مراکز و افراد متقاضی آموزش

8-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ویژه آتش نشانان استان با نظارت استانداری مازندران


9-تعامل آموزشی با سایر سازمانها ، ارگانها و نهادها در خصوص اشتراک دانش و اطلاعات علمی و عملیاتی بین سازمانی

10-تحقیق ، پژوهش ، ترجمه و تدوین  پیرامون تهیه طرحها ، جزوات ، بروشور ، مقالات و سایر مواد آموزشی مرتبط با علوم ایمنی و آتش نشانی

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید