8 بهمن 1396

مصطفی مهربانیان معاونت مالی اداری          

عباس رییسی معاونت فنی و عمرانی           

 محمد برزو سرپرست معاونت شهرسازی      
یاسر محمدی زاده مسئول دفتر شهردار         

 علیرضا براری سرپرست حقوقی                    
حسین مرتضوی مسئول روابط عمومی           
سید علی علوی مسئول امور اداری               
رامین جمشیدی آلاشتی مسئول کارگزینی    
محمد حسین جوانیان مسئول صدور پروانه     
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          
علی اکبر بابایی مسئول درآمد                       
حامد کرمی مسئول زیباسازی                      
حسن ثنایی مسئول تاسیسات                    
حسین سلطانی مسئول واحد صنفی           
                         
امیر یزدان پناه کارپرداز                                   
رضا نوپور سرپرست یکپارچه سازی و بایگانی

ابراهیم جعفری سرپرست واحد عمران           
محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد             
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                   
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری 
ساجده صمدی سرپرست ممیزی                     

محمدعلی قانعی مسئول طرح تفصیلی          
ابراهیم ذبیحی مسئول واحد  دبیرخانه      
 
شعیب زمانی مسئول واحد کنترل و نظارت                     

عباس غفوری سرپرست واحد اجرائیات       
نازنین طبری مسئول امور مالی                   
امید جویبار مسئول سد معبر                      

رضا مهمانچی مسئول طرح و برنامه          

سید محمد نبوی مسئول انبار                     
سید علی احمدی مسئول ناحیه                

 عبدالرضا شاطوری مسئول خدمات اداری

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید