8 بهمن 1396

 محمود یوسف نژاد معاونت اداری مالی        

 

 رسول آگوشی  معاونت فنی و عمرانی                  

 

 حسین جوادی راد سرپرست معاونت شهرسازی               

 
امید علیزاده مسئول دفتر شهردار                  

 
 علیرضا براری سرپرست حقوقی                   

 
فاطمه رضایی سرپرست
روابط عمومی         

 
سید علی علوی مسئول امور اداری               

 
رامین جمشیدی آلاشتی مسئول کارگزینی    

 
محمد حسین جوانیان مسئول صدور پروانه     

 
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          

 
حامد کرمی مسئول زیباسازی                       

 
عباس واحدی سرپرست تاسیسات                    


سلمان اصغری سرپرست واحد مشاغل          

                         
حبیب اله رکنی سرپرست کارپردازی            
                             

محمد سعدی پور سرپرست سامانه 137      

 
رضا نوپور سرپرست یکپارچه سازی              


سید جمال موسوی سرپرست بایگانی         

 

محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد           

 
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                 

 
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری        

 
ساجده صمدی سرپرست ممیزی   
                

 

محمدعلی قانعی مسئول طرح تفصیلی        

   
ابراهیم ذبیحی مسئول واحد  دبیرخانه          

 
 
شعیب زمانی مسئول واحد کنترل و نظارت                                                                          

داریوش ابراهیمی سرپرست واحد درآمد      

 

نازنین طبری مسئول امور مالی                    

 
رضا مهمانچی مسئول طرح و برنامه             

 

سید محمد نبوی مسئول انبار                       

 

یوسف دهقانی سرپرست واحد عمران        

 

سید علی احمدی مسئول ناحیه                  

 

 عبدالرضا شاطوری مسئول خدمات اداری   

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید