8 بهمن 1396

مصطفی مهربانیان معاونت مالی اداری          

عباس رییسی معاونت فنی و عمرانی           

 محمد برزو سرپرست معاونت شهرسازی      
یاسر محمدی زاده مسئول دفتر شهردار         

 علیرضا براری سرپرست حقوقی                    
حسین مرتضوی مسئول روابط عمومی           
سید علی علوی مسئول امور اداری               
رامین جمشیدی آلاشتی مسئول کارگزینی    
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          

حسن ثنایی مسئول تاسیسات                    
حسین سلطانی مسئول واحد صنفی           
                         
امیر یزدان پناه کارپرداز                                   
رضا نوپور سرپرست یکپارچه سازی و بایگانی

ابراهیم جعفری سرپرست واحد عمران           
محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد             
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                   
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری 
ساجده صمدی سرپرست زیباسازی            

محمدعلی قانعیمسئول طرح تفصیلی          
ابراهیم ذبیحی سرپرست واحد  دبیرخانه     
 
شعیب زمانی مسئول واحد کنترل و نظارت                     

عباس غفوری سرپرست واحد اجرائیات       

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید