8 بهمن 1396
روابط عمومی شهرداری منطقه1
نشانی : ساری- خیابان پیروزی –کوچه ناصح-شهرداری منطقه یک
تلفن : 33105555
 فکس : 33105555
 پست الکترونیک : mantaghe1@saricity.ir
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید