10 بهمن 1396

 

به نام یکتای بی همتا

منشور حقوق متقابل شهروندی

استقبال کم نظیر شهروندان محترم شهر ساری از ناوگان اتوبوسرانی شهر ،مسئولیت سازمان را دو چندان نموده از این رو خداوند بزرگ را شاکریم که به چنین خدمت گذاری مفتخر شده ایم در همین راستا کارکنان صدیق این مجموعه با تمام توان خویش,در تلاشند مطابق با منشور حقوق متقابل سازمان اتوبوسرانی وشهروندان به گونه ای شایسته با ارج نهادن به ارزشهای انسانی واسلامی ،در خدمت همشهریان عزیز باشند لذا این سازمان جهت تحقق انتظارات به حق شما عزیزان پذیرای انتقادات وپیشنهادات سازنده وارزنده شماست

به کارگیری کلیه امکانات سازمان در ارائه خدمات بهتر با نگاه 

             سرعت ،صحت،سلامت،صرفه وسهولت

وظایف سازمان اتوبوسرانی در قبال حقوق شهروندان

ارائه خدمات صادقانه به شهروندان بدون در نظر گرفتن ملیت،نژادوموقعیت اقتصادی وفرهنگی

رعایت ادب،احترام وتحقق عملی شعار، حق با شماست

اطلاع رسانی صحیح به شهروندان از شیوه های مختلف وسرویس رسانی به موقع

الزام در نظافت وپاکیزگی لازم ومستمر اتوبوسها ،ایستگاهها وپایانه ها

حضور منظم کارکنان (بویژه اتوبوسرانان )با لباس فرم مشخص وآراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی وملی در زمان خدمت رسانی

رعایت واجرای کامل قوانین ومقررات راهنمائی ورانندگی در خطوط سطح شهر ،به منظور رعایت حقوق شهروندان ،جلوگیری از آلودگی محیطی وصوتی

تامین الزامات مورد نیاز در امر تسهیل در ایاب وذهاب شهروندان

خدمات رسانی بی منت وبرخورد شایسته ودر خور شان ومنزلت شهروندان

التزام به اصل امانت داری ،حفظ ویا رساندن اموال واشیاءبه جا مانده از مسافر به صاحبش

رسیدگی به انتقادات ،پیشنهادات ،شکایات در اسرع وقت با هدف بهینه سازی امور وبکارگیری صحیح نظام پیشنهادات وهمچنین برقراری نظام مشارکت شهروندان

وظایف شهروندان در قبال حقوق سازمان اتوبوسرانی

توجه در برخورد شایسته با کنترلین اتوبوسرانان خطوط ،با حفظ احترام به حقوق خود ودیگران

رعایت وحفظ پاکیزگی محیط وفضای داخلی اتوبوسها ،پایانه ها، ایستگاهها

احساس مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به نگهداری اتوبوسها وتوصیه به دیگران وخویش درجلوگیری از خسارت به اموال عمومی

پرداخت کرایه مصوب  وپرهیز از هرگونه اعمال ،گفتار ویا رفتاری که باعث سلب آرامش وتمرکزراننده اتوبوس وهمسفران گردد

عدم انتظارات غیر اصولی مانند توقف خارج از ایستگاه اتوبوس ،جهت سوار وپیاده نمودن

آموزش به کودکان جهت فرهنگ سازی در استفاده بهینه از وسایل نقلیه عمومی

توصیه به امر به معروف ونهی از منکر در رعایت حقوق یکدیگر ورعایت نکات اخلاقی وایمنی توسط همشهریان

 

                                                  روابط عمومی                                                 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید