7 بهمن 1396

آدرس : ساری، خیابان ملا مجدالدین

کدپستی:36741-48177

شماره تماس ضروری(امداد و نجات و اطفای حریق):  125 

شماره تماس اداری:01133242222

فکس:01133258888

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید