27 دی 1396

  مسئول واحد بازرسی***** محمدرضا غلامی 

بازرس سازمان 

بازرس سازمان*****سجاد اصغری

بازرس سازمان*****امیرصفی نژاد

بازرس سازمان*****علیرضا لاری

بازرس سازمان*****محمدرضا موسوی

بازرس سازمان*****محمدصادق عبدی

بازرس سازمان*****محمد یوسفی

بازرس سازمان*****سجاد کلانتری

بازرس سازمان*****محمد قاسمی

بازرس سازمان*****ابوالفضل احمدنژاد

بازرس سازمان*****شایان رعیت پرور

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید