27 دی 1396

مسئول واحد بازرسی***** محمدرضا غلامی

بازرس سازمان(گشت و کنترل بازرسی)***** طاها خدادادی

بازرس سازمان***** نیما غلام نژاد

بازرس سازمان*****سجاد اصغری

بازرس سازمان*****امیرصفی نژاد

بازرس سازمان*****علیرضا لاری

بازرس سازمان*****محمدرضا موسوی

بازرس سازمان*****محمدصادق عبدی

بازرس سازمان*****محمد یوسفی

بازرس سازمان*****سجاد کلانتری

بازرس سازمان*****محمد قاسمی

بازرس سازمان*****افشین محمدیان

بازرس سازمان*****ابوالفضل احمدنژاد

بازرس سازمان*****مرتضی خوش اسلام

بازرس سازمان*****امین فضل الله نژاد

بازرس سازمان*****عابس نصیری

بازرس سازمان*****شایان رعیت پرور

بازرس سازمان*****محمد قاسمی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید