2 بهمن 1396

 

 حسن نقیبی

 سرپرست سامانه 137

کارشناس معماری شهری 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد 137

 

 

 نام و نام خاونداگیسمت

حجت لله ضابطیكارشناس خدمات شهري

غلامرضا ملازادهكارشناس فني

 

میثم واحدیان  

سید محسن هاشمی 
   
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید