24 مهر 1396

 

 

 

 

 

مرتضی بربسته

سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق

* تلفن تماس: 01133516084

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید