12 دی 1396

مسئول امور مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

غزاله مهدی نژاد

 

 

 

 

کارشناس امور مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید