25 آذر 1396

 

آدرس : انتهاي خيابان سلمان فارسي - كوي ولايت فقيه

 

 شماره تماس اداري :۳۳۲۶۲۱۰۴     شماره تماس عمليات:۱۲۵

 

 مجهز به يك دستگاه خودروي اطفاي حريق (تجهيزات امدادي نيز در اين خودرو جانمايي شده است)

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید