25 آذر 1396

 

آدرس :  بلوارآزادي- كوچه رفاه

شماره تماس اداري :۳۳۳۶۹۳۹۹      شماره تماس عمليات:  ۱۲۵

داراي دو دستگاه خودرو ، يك  دستگاه خودروي سنگین اطفاي حريق بوده كه تجهيزات ضروري  امداد و نجات نيز در ان جانمايي شده است و دیگری خودروی سبک امداد ونجات که با توجه به مخزن آب تعبیه شده در آن دارای قابلیت اطفای حریق نیز می باشد .

 و در هر شيفت كاري يك گروه آتش نشان و یک گروه ماموران امداد ونجات انجام وظيفه مي كنند.

محدوده غرب شهر ساري تحت پوشش ايمني اين ايستگاه قرار دارد. 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید