25 آذر 1396

 

 

 

آدرس : خیابان ملا مجد الدین 
شماره تماس اداری :۳۳۲۶۰۰۴۱,۳۳۲۴۲۲۲۲ شماره تماس عملیات:   ۱۲۵
مجهزترین ایستگاه آتش نشانی ساری بوده با بیش از ۱۰ دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق و دستگاه های روز دنیا

 انبار مرکزی تجهیزات سازمان ، اتاق شارژ کپسول دستگاه های تنفسی ، اتاق شارژ خاموش کننده های دستی ، انبار تجهیزات غواصی و انبار تجهیزات واحد موتوری سازمان و انبار تاسیسات در این ایستگاه قرار دارد. 

نیرو های عملیاتی در این ایستگاه شامل دو گروه اطفای حریق و گروه امداد ونجات می باشد که محدوده مرکز شهر را تحت پوشش ایمنی خود دارد .

ایستگاه یک آتش نشانی ساری پشتیبانی عملیات های سنگین اطفایی و امداد نجات را بر عهده دارد و در صورت در خواست کمک حتی خارج از محدوده شهر بر حسب وظیفه انسانی خدمات رسانی می کند. 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید