25 آذر 1396

 

 

آدرس : خيابان ملا مجد الدين 
شماره تماس اداري :۳۳۲۶۰۰۴۱,۳۳۲۴۲۲۲۲ شماره تماس عمليات:   ۱۲۵
مجهزترين ايستگاه آتش نشاني ساري بوده با بيش از ۱۰ دستگاه خودروي امداد و نجات و اطفاي حريق و دستگاه هاي روز دنيا

 انبار مركزي تجهيزات سازمان ، اتاق شارژ كپسول دستگاه هاي تنفسي ، اتاق شارژ خاموش كننده هاي دستي ، انبار تجهيزات غواصي و انبار تجهيزات واحد موتوري سازمان و انبار تاسيسات در اين ايستگاه قرار دارد. 

نيرو هاي عملياتي در اين ايستگاه شامل دو گروه اطفاي حريق و گروه امداد ونجات مي باشد كه محدوده مركز شهر را تحت پوشش ايمني خود دارد .

ايستگاه يك آتش نشاني ساري پشتيباني عمليات هاي سنگين اطفايي و امداد نجات را بر عهده دارد و در صورت در خواست كمك حتي خارج از محدوده شهر بر حسب وظيفه انساني خدمات رساني مي كند. 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید