25 آذر 1396

اطلاعیه آتش نشانان داوطلب

صدور گواهینامه مقدماتی آتش نشانان داوطلب دوره چهاردهم

  • قابل توجه شهروندانی که در دوره چهاردهم مقدماتی آتش نشانان داوطلب شرکت کرده و نمره قبولی را در آزمون پایان دوره کسب نمودند.
  • گواهینامه این دوره برای این دسته از داوطلبان صادر شده است لذا می توانند با مراجعه به اداره آموزش آتش نشانی ساری واقع در خیابان ملا مجدالدین ضمن تکمیل کسری مدارک مربوط به دوره ، جهت اخذ گواهینامه داوطلبی خود اقدام نمایند.
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید