8 تیر 1401

 

محمّد جواد نیک زاد

رئیس اداره طرح، پژوهش و مطالعات

شماره تماس: 01133516185

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید