8 تیر 1401

 

وحید قاسمی

رئیس اداره طرح، پژوهش و مطالعات

شماره تماس: 01133516185

 

سوابق تحصیلی :

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید