8 تیر 1401

 

آرزو فلاحتی

سرپرست واحد آمار و تحلیل اطلاعات

شماره تماس: 01133516186

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید