8 تیر 1401

 

محمد اصغری امرئی

مسئول واحد برنامه ریزی

شماره تماس: 01133516147

 

سوابق تحصیلی:

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران (گرایش نرم افزار)

کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید