10 آذر 1400

 

سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی که بعدها نام  آن به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی  تغییر یافت طبق مواد مندرج در اساسنامه بر اساس ماده 84 قانون شهرداری‌ها و بند 15 ماده  71  قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاسیس و وابسته به شهرداری ساری می‌باشد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق با مفاد اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن ومیادین و عرصه توزیع میوه مصوب سال 1358 و آینن‌نامه اجرای مربوطه اداره می‌شود

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید