6 آذر 1400

 

 باقر نازک تبار سرپرست اداره امورمالی

    رامین جمشیدی، سرپرست امور اداری

   علی  محمودی واستانی، سرپرست درآمد

موسی خدادادی ، مسئول طرح تفصیلی

صمد برزگر، مسئول کنترل نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معصومه احمدی ،مسئول نوسازی و ممیزی

شهرام شیرین دوست، مسئول کارگزینی

 یاسر آزادی، سرپرست اداره شهرسازی

 سیدهاشم احمدی، مسئول واحد عمران

ابوذر خورشیدی، مسئول دبیرخانه

  رضا نورپور،مسئول بایگانی

 سولماز فرزانه، مسئول مرمت و بازآفرینی شهری  

  سلمان اصغری، مسئول اجرائیات

 

 حسین حیدری، سرپرست خدمات اداری

  

رسول مصطفی پور ، مسئول دفتر فنی

  طیبه انتظاری، مسئول  سامانه 137

محمدرضا نقی زاده ،مسئول تاسیسات

 هادی رحیمی خواجه ، سرپرست امور قراردادها

  خدیجه محسنی ، مسئول حسابداری

 سحر ثوابی ثانی ، مسئول طرح و برنامه

  سید مجتبی حسینی ، سرپرست حفاری

 سید سعید ادهمی ، مسئول کارپردازی

 

سید میثم اطهری بالادزایی ، مسئول مشاغل

جلال فلاح ،  مسئول صدور پروانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید