6 آذر 1400

    جعفر بابایی رئیس اداره امور اداری

سید حسین احمدی مسئول حسابداری

داریوش ابراهیمی مسئول درآمد

شعیب موحد مسئول اداره شهرسازی

موسی خدادادی مسئول طرح تفصیلی

فاطمه عاشوری مسئول اداره بازآفرینی و مرمت

صمد برزگر سرپرست کنترل نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معصومه احمدی مسئول نوسازی و ممیزی

منصور حاجی پور سرپرست اداره خدمات شهری

شهرام شیرین دوست، مسئول کارگزینی

حسین سلطانی مسئول صنفی و مشاغل

ابوذر خورشیدی مسئول دبیرخانه

رضا نورپور مسئول بایگانی

ضحی پورهاشمی مسئول جمعدار اموال

سلمان اصغری مسئول اجرائیات

سیدمحمد ساداتی سرپرست حفاری

 

منصور ولیزاده مسئول خدمات اداری

  ابوالقاسم ولی پور مسئول کارپردازی

مصطفی حکیم پور سرپرست دفتر فنی

منوچهر عبدالله زاده سرپرست زیباسازی

محمدرضا نقی زاده مسئول تاسیسات

کمیل صالح پور مسئول طرح و برنامه

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید