6 آذر 1400

 

 

 حسین حاجاتی سرپرست اداره امورمالی

   علیرضا فلاحی، سرپرست امور اداری

   علی  محمودی واستانی، سرپرست درآمد

موسی خدادادی ، مسئول طرح تفصیلی

صمد برزگر، مسئول کنترل نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معصومه احمدی ،مسئول نوسازی و ممیزی

 حسن قربانی، سرپرست کارگزینی

 یاسر آزادی، سرپرست اداره شهرسازی

 سیدهاشم احمدی، مسئول واحد عمران

ابوذر خورشیدی، مسئول دبیرخانه

  رضا نورپور،مسئول بایگانی

 سولماز فرزانه، مسئول مرمت و بازآفرینی شهری  

  سلمان اصغری، مسئول اجرائیات

 حسین حیدری، سرپرست خدمات اداری

رسول مصطفی پور ، مسئول دفتر فنی

  افشین گرگانی، سرپرست سامانه 137

محمدرضا نقی زاده ،مسئول تاسیسات

 هادی رحیمی خواجه ، سرپرست امور قراردادها

  خدیجه محسنی ، مسئول حسابداری

 رضا امیری بشلی ، سرپرست حفاری

 رجا هدایتی ، سرپرست کارپردازی

سید میثم اطهری بالادزایی ، مسئول مشاغل

جلال فلاح ،  مسئول صدور پروانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید