2 بهمن 1396

شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به اداره آموزش آتش نشانی ساری واقع در خیابان ملامجدالدین، ساختمان مرکزی آتش نشانی بصورت حضوری با تکمیل فرم نسبت به ثبت نام دوره های آتش نشانان داوطلب اقدام و  همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33260140-011 تماس حاصل نمایند.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید