22 آذر 1396

تاريخچه آتش نشاني در جهان

 

ساعت دو بامداد روز يكشنبه دوم سپتامبر سال ۱۶۶۶ ميلادي در اثر آتش سوزي در نانوايي سلطنتي انگلستان و عدم توانايي در كنترل آن فاجعه بزرگي را در ذهن مردم لندن به يادگار گذاشت و با توجه به چوبي بودن منازل و ارتباط آنها به همديگر ، وزش بادهاي شديد طي شش روز اتش سوزي كل شهر سوخت و در اثر بارش باران سيل آساي فصلي اين آتش مهار شد در نتيجه اين آتش سوزي ۱۳۲۰۰ خانه ويران شد و عجيب آنكه تعداد كشته شدگان اين حريق بزرگ فقط شش نفر اعلام گرديد.

بعد از اين آتش سوزي و فقدان دارايي و سرمايه جمع كثيري از اهالي ، بدهكاران زيادي به علت عدم توانايي پرداخت بدهي خود راهي زندان شدند و اولياي امور جهت جلوگيري از چنين رخدادها و خسارتهاي ناشي از آن به فكر چاره اي افتادند و در نهايت تنها راه حلي كه رسيدند بيمه آتش سوزي بود كه بعد از بيمه باربري قديمي ترين بيمه ها به شمار مي رود كه سابقه آغازين اين بيمه به قرن هشتم دركشور بلژيك بر ميگردد .

در اين كشور افرادي بودند كه در ازاي دريافت مبلغ معيني از زارعان خسارات ناشي از آتش سوزي و خسارات وارده به دامهاي آنان را جبران ميكردند در قرن يازده در اروپا اتحاديه هايي كه «گيلدها » ناميده ميشدند جبران قسمتي از خسارتهاي آتش سوزي را به عهده گرفت و اين اتحاديه ها بر اساس اصول تعاون و همياري تشكيل شده و خسارتهاي ناشي از حوادث مختلف را كه به افراد عضو وارد ميشد به عهده مي گرفتند و در ابتدا اين كوششها به صورت جمع آوري اعانه و در مراحل بعدي تأسيس شركت تعاوني بود .

براي نخستين بار در سوم دسامبر ۱۵۹۱ تأسيس آتش سوزي به مفهوم امروزي در شهر هامبورگ اتفاق افتاد . اين موسسه ، صندوق آتش سوزي شهر هامبورگ نام داشت.

يكسال بعد از حريق بزرگ لندن در سال ۱۶۶۷ ميلادي ، تأسيس مؤسسه هاي بيمه رونق خاصي پيدا كرد .درست يكسال بعد از آتش سوزي بزرگ لندن شخصي به نام « نيكلاس باربون» مؤسسه اي را تأسيس كرد كه منازل را در برابر آتش سوزي بيمه ميكرد . نكته جالب اينجاست كه اين شخص پزشك بود اما از آنجايي كه در فعاليتهاي ساختماني سود بيشتري موجود بود ، به اين قبيل امور روي آورده بود.

البته  علاوه بر اين مؤسسه ، مؤسسات ديگري نيز تأسيس شدند كه هر يك ويژگيهاي خاص خود را داشتند . بطور كلي بين اين سالها تا پايان قرن هفدهم ، در انگلستان چهار مؤسسه بزرگ بيمه تأسيس شده بود.

شركتهاي بيمه و خطر ورشكستگي
نخستين موردي كه شركتهاي بيمه را با مشكل روبرو ساخت ، مسأله سوء استفاده از بيمه بود . بدين شكل كه گاهي افرادي با ايجاد آتش سوزيهاي عمدي ، شركتهاي بيمـ? طرف قرارداد را فريب داده و مبالغي تحت عنوان خسارت دريافت ميكردند. اين مشكل بخصوص در شركتهاي بيم?اوليه  كه فاقد تجربه و دقت كافي بودند بيشتر ديده مي شد بطوريكه شركتهاي بيمه يكي پس از ديگري با ورشكستگي روبرو مي شدند.

اين حوادث و پيامدهاي آن دو نتيجه اساسي داشت : نتيج? اول اين بود كه منجر به همكاري بيشتر شركتهاي بيمه گرديد.حتي ، تعدادي از اين شركتها در يكديگر ادغام شده يا حداقل با يكديگر متحد شده و اتحاديه هاي آتش سوزي را تشكيل دادند. و نتيج? دوم اين بود كه در شركتهاي بيمه اين فكر بوجود آمد كه بايد در جهت حفظ سرمايه خود ، نسبت به پيشگيري و مقابله با آتش سوزي عملاً اقدام كنند. بنابراين اولين قدمهاي تشكيل واحد آتش نشاني توسط شركتهاي بيمه برداشته شد.

تشكيل واحد آتش نشاني توسط شركتهاي بيمه :

در مورد تأسيس واحد آتش نشاني توسط شركتهاي بيمه ، مي توان صندوق آتش سوزي شهر هامبورگ را يكي از پيشگامان محسوب كرد . در سال ۱۷۲۸، اداره تأسيسات آتش نشاني به اين شركت بيمه ملحق شد .

در انگليس نيز بعد از حريق بزرگ شهر لندن ، شركتهاي بيمه به شكل هاي مختلف در خصوص پيشگيري و اطفاء حريق شروع به فعاليت نمودند كه از جمله آن مي توان به طراحي و ساخت تجهيزات آتش نشاني و استخدام افراد آتش نشان و تحقيق در خصوص علل ايجاد حريق اشاره كرد .

حريقهاي بعدي كه خطرورشكستگي شركتهاي بيمه را به دنبال داشت اين فعاليتها شتاب بيشتري بخشيد مثلاً شركت بيمه يونيون ، به اولين كسي كه خبر آتش سوزي را اعلام ميكرد يك شيلينگ جايزه ميداد، همين مبلغ به كسي تعلق ميگرفت كه زنگ خطر را به صدا در مي اورد .

اين شركت همچنين مأموران آتش نشان را به استخدام خود در آورده بود كه در هنگام آتش سوزي به محل آتش سوزي رفته و كالا ها و اموال سالم را خارج كرده و با آتش مبارزه ميكردند.

جالب آنجاست كه در آن سالها هر يك از شركتهاي بيمه علامت فلزي مخصوصي كه علامت آتش نام داشت ، براي واحد آتش نشاني خود در نظر گرفته بود .

در هنگام عقد قرارداد بيمه ، يكي از اين علامتها به بيمه گذار تحويل مي شد تا آن را در محل مناسبي از ساختمان مورد بيمه نصب كند.

هنگام آتش سوزي ، واحدهاي آتش نشاني مختلف به محل حادثه آمده و با مشاهده علامت مذكور، چنانچه محل حادثه توسط شركت بيمه مربوط به ايشان بيمه شده   بود ، وارد عمل شده و نسبت به اطفاء حريق اقدام ميكردند. اما چنانچه علامت آتش مربوط به بيمه آنان نبود بدون هيچ عكس العملي محل حادثه را ترك ميكردند.

تشكيل آتش نشاني شهري :
بزودي مشخص شد روشي كه واحدهاي آتش نشاني مربوط به شركتهاي بيمه براي مقابله با حريق در پيش گرفته اند به هيچ وجه كارايي نداشته و معقول نمي باشد .

زيرا هرآتش سوزي صرف نظر از محل شروع آن ، مي توانست با گسترش و وسعت يافتن آتش سوزي منافع تمام شركتها را در معرض خطر قرار دهد .

به همين دليل ، به مرور شركتهاي بيمه در خصوص يكنواخت ساختن فعاليت واحدهاي آتش نشاني خود به هماهنگي و تفاهم دست يافتند و براي امور مربوط به اطفاي حريق ، سازمان واحدي را تشكيل دادند .

مثلاً در سال ۱۸۳۳ ، در لندن، از ادغام واحدهاي آتش نشاني چند شركت بيمه ، سازمان واحدي به نام بنگاه ماشين هاي آتش نشاني تأسيس شد. اين موسسه ۸۰ نفر آتش نشان تمام وقت در اختيار داشت كه در ۱۳ ايستگاه آتش نشاني ، خدمت مي كردند.

در همين سالها ، نخستين تلمبه هاي بخار آتش نشاني اختراع شد.

با توجه به توسعه روز افزون شهرها وگسترش صنايع از سوي ديگر آتش سوزي ها شدت گرفت كه اين امر مستلزم تلاش و كوشش بيشتر آتش نشاني هاو همچنين  صرف هزينه هاي بيشتر بود كه ابتدا شركت هاي بيمه با افزايش حق بيمه سعي در پوشش اين هزينه نمودند ولي با توجه به ضرورت استخدام نيروهاي بيشتر ، خريد تجهيزات اطفاي حريق ، تعمير و نگهداري لوازم آتش نشاني و ...مشخص شد كه بايد از ساير منابع ، از جمله دولت بايد كمك گرفت.از آن جايي كه حوزه فعاليت بيشتر اين واحدهاي آتش نشاني در شهرها قرار داشت و در اغلب شهرداري ها تجهيزاتي هرچند ساده ، براي مقابله با آتش سوزي ها پيش بيني شده بود و بطور كلي شهرداران خود را در مقابل حفظ جان شهروندان و حفظ اموال عمومي مسئول مي دانستند، شركتهاي بيمه تحت سرپرستي شهرداري ها قرار گرفتند.البته ، شركت هاي بيمه همچنان با روش هاي مختلف ،مانند كمك هاي مالي ، تحقيقاتي ،و ... از تشكيلات آتش نشاني حمايت مي كنند.

با توجه به گسترش صنعت ، وقوع جنگ هاي جهاني و حوادث طبيعي باعث ايجاد انگيزه جهت تجهيز و ساماندهي آتش نشاني ها شد به طوري كه امروزه آتش نشاني ها ركن اساسي و اصلي امدادي كشورهاي پيشرفته را تشكيل مي دهند.

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید