23 آذر 1396
 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

 

محمد رضا سلطانی

مدیر عامل

 

سید مجتبی هاشمی فر

معاون اداری مالی

 

سید اسدالله یحیایی

معاون بهره برداری

 

علی اکبر دوستی

حسابدار

 

سید حسن سلیم بهرامی

کارپرداز

 

سید حمزه ایمانی

مدیر بازرسی وکنترل خط

 

احمد امینی

مسؤل دفتر

 

حسین تقی زاده

***

 

عباس نوروزیان

مدیر مالی

 

بهمن خطیر

کنترل خط

 

محمد علی نوبخت

کنترل خط

 

مصطفی نریمانپور

راننده

 

رضا پرپین

راننده

 

جواد تقوی

دبیرخانه

 

موسی گرشاسبی

راننده

 

رضا محمودی

کنترل خط

 

محمد علی غفاری

کنترل خط

 

رضا صالحی کیا

کنترل خط

 

مهراب مریخی

کارشناس حقوقی

 

روح الله علیزاده

کنترل خط

 

مجتبی نور کجوری

کنترل خط

 

محمد خزائی پول

کنترل خط

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید