21 آذر 1396

اعضای هیأت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. احمد محمدیان ـ رئیس

 

۲. یاسر قربانی ـ دبیر

 

۳. عباس رمدانی ـ عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید