21 آذر 1396

اعضای هیأت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری

 

1. سیدمصطفی طاهری رئیس

 

2. محمدرضا کنعانی عضو

 

3. مهدی مؤمنی دارابی عضو

 

4. سیداحمد هاشمی عضو

 

5. عباس رمدانی عضو

 

6. یاسر قربانی عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید