21 آذر 1396

اعضای هیأت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. محمد رضایی‌فرح‌آبادی ـ رئیس

 

۲. سامان همتی ـ عضو

 

۳. علی‌اصغر اباذری سورکی ـ عضو و دبیر

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید