21 آذر 1396

اعضای هیأت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری

 

1. سیدمصطفی طاهری رئیس

 

2. سیداحمد هاشمی عضو

 

3. عباس رمدانی عضو

 

4. یاسر قربانی عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید