4 بهمن 1396

 

محمد حسین صفری

مسئول واحد عمران شهرداری منطقه سه

کارشناسی عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان شهید فهمیده، واحدعمران

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید