4 بهمن 1396

عظیم نجفی

مسئول واحد نوسازی شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد نوسازی

*تلفن تماس:  داخلی 6728

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید