19 دی 1396

صادق طالبی

سرپرست مالی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحدمالی

*تلفن تماس:  داخلی 6712

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید