19 دی 1396

حسن بازاری

مدير مالي شهرداری منطقه سه

 کارشناسی مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحدمالی

*تلفن تماس:  داخلی 6712

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید