4 بهمن 1396

 ابوالقاسم ولی پور 

مسئول واحد مطالبات شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحدمطالبات

*تلفن تماس:  داخلی 6717-6718-6719

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

سیده خیرالنساء هادیانکارشناس سیستم

هدی یزدانیمتصدی درآمدی

ربابه برزگر متصدی دفتری

پونه زارع متصدی درآمدی

طاهره صالحیمتصدی درآمدی

فاطمه وليپورمتصدي درآمدي
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید