4 بهمن 1396

 

علی اکبر اطروشی

سرپرست واحد کنترل و نظارت شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد کنترل و نظارت

*تلفن تماس: داخلی 6749

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید