4 بهمن 1396

 

علی صابری فر

سرپرست واحد كنترل و نظارت شهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كنترل و نظارت

*تلفن تماس: داخلی 6749

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید