4 بهمن 1396

 

عباس محمدیان

سرپرست واحد کارپردازی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد کارپردازی

*تلفن تماس: داخلی 6751

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید