4 بهمن 1396

 

 

 مهدی یمینی

سرپرست واحد كارپردازي شهرداري منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كارپردازي

*تلفن تماس: داخلی 6751

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید