4 بهمن 1396

 

محمد مهرزاد 

مسئول واحد صدور پروانه شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد معماري

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صدور پروانه

*تلفن تماس: 6729-6731-6732-6733

 

 

  نام و نام خانوادگيسمت

سیدحمید ابراهیمیانمتصدي صدور پروانه

ابوالفضل خانمحمدیکارشناس

سیده مهسا موسویمتصدي صدور پروانه

شیما فولادی رادمتصدي صدور پروانه

الهام بخشيمتصدي صدور پروانه
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید