4 بهمن 1396

 

 

سعید غلامی

سرپرست واحد صدور پروانه شهرداری منطقه سه

کارشناس عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صدور پروانه

*تلفن تماس: 6729-6731-6732-6733

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید