4 بهمن 1396

 

علی اکبر ولیپور 

مسئول واحد مشاغلشهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صنفي

*تلفن تماس: داخلی 6738

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

شعبانعلي قاديكاربر رايانه

حامد اصغری مامور ابلاغ

مسیب مصیب زاده مامور ابلاغ

 

رسول دوست محمدی مامور ابلاغ

سیدمحمدتقی میرعمادی مامور ابلاغ

هادی قربانیمامور ابلاغ 

نويد عالميمامور ابلاغ
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید