4 بهمن 1396

 

علی اکبر ولیپور 

مسئول واحد مشاغلشهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صنفي

*تلفن تماس: داخلی 6738

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید