4 بهمن 1396

 

اویس رضازاده

سرپرست واحد زیبا سازی شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

*آدرس  : ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد زيباسازي

*تلفن تماس: 3320302 011

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

سيد مصيب اصغريكارشناس

محمد سوادكوهياداري

سیدعباس موسویاجرايي

حمیدرضا نصیریاجرايي

مصطفی رزاقیاجرايي

الیاس حبیبی مقدماجرايي

مهدی اصغریاناجرايي

سیدمحسن هاشمیاجرايي

سيد تقي محمدياجرايي
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید