4 بهمن 1396

 

 

 

 

 

سید مصیب اصغری

سرپرست واحد سد معبر شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد سد معبر

*تلفن تماس: 33223481

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید