4 بهمن 1396

 

محمد قاسمي

مسئول واحد سد معبر شهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد سد معبر

*تلفن تماس: 33223481

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

رحیم فلاحامور دفتري

سيد هادي ساداتياجرايي

کیهان علیپوراجرايي

سجاد شعبانیاجرايي

احمد زارعاجرايي

رضامرزوقیاجرايي

توحید زارعاجرايي

احمد اصغرياجرايي

ميثم محمدپوراجرايي

هاني فلاحاجرايي

مرتضي ساجدي نيااجرايي
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید