27 شهریور 1400

 

 

 

 

اعضای شورای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری

 

 

جواد طالبی_رئیس

علیرضا حمیدی _عضو

علیرضا کلانتری _عضو

محمد مهدوی جمنانی _عضو

رحیم موسوی ساروی _عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید