27 شهریور 1400

 

 

 

 

 

اعضای شورای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری

 

 

جواد طالبی خارکشی_رئیس

علیرضا حمیدی _عضو

هادی قاسمی _عضو

هانی محمودی_عضو

مرتضی نوربخش _عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید