4 بهمن 1396

 

 

مسئول واحد دبیرخانه ماده صد شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد ماده صد

*تلفن تماس: داخلی 6724-6723

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید