4 بهمن 1396

سيد حسن احمدي

مسئول واحد دبيرخانه ماده صد شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد جغرافيا

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد ماده صد

*تلفن تماس: داخلي 6724-6723

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

یاسر ابراهیمیكاربر

حجت محسن پورثبات

مهدی غلامیامور رايانه

رضا فلاحكاربر

سید امین نورانیامور اداري

اسماعيل مهدويامور اداري

ربابه برزگر
امور اداری
نعمتیامور اداری
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید