3 بهمن 1396

 

 

نوید قندهاری

رئیس دفتر فنی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دفترفني

*تلفن تماس: داخلی 6744-6742-6745-6743

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

حامد رجبیامور دفتري

محمد نظیفیكارشناس دفترفني

ميثم اسلاميكارشناس دفترفني

علي ضرغاميكارشناس دفترفني

احد باقريكارشناس دفترفني

محمدرضا نصيري منشكارشناس دفترفني

محمدجواد قاسم پوركارشناس دفترفني

مختار شكيباكارشناس دفترفني

سیدنظام فضلیكارشناس دفترفني

مصطفي شهرياريكارشناس دفترفني

محمدجواد موسوي مهركارشناس دفترفني

رحمان نوروزیکارشناس دفتر فنی

سید محمد محمدیکارشناس دفتر فنی

حسین اصغریکارشناس دفتر فنی
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید