3 بهمن 1396

 

 

محمود نادری پایین دزایی

سرپرست واحد دبیرخانه شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دبیرخانه

*تلفن تماس:  داخلی 6736-6737

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید