3 بهمن 1396

 

سیده منیرحسینی

سرپرست واحد دبیرخانه شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت صنعتی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دبیرخانه

*تلفن تماس:  داخلی 6736-6737

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت 

کمیل بازاریجابجایی پرونده

علیرضا رضاییثبات

حسینعلی محمدنژادنامه رسان

زهرا جعفریثبات

امیر یحیویجابجایی نامه

مرتضی عبدیجابجایی پرونده
رضا ناصری منشجابجایی پرونده 

 

  
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید