22 شهریور 1400

 

مسئول دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

 

محمدرضا ابراهیم‌پور

 

کارشناس دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید