3 بهمن 1396

علی اکبر احمدی

سرپرست واحد خدمات اداری شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد خدمات اداری

*تلفن تماس: داخلی 6721

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید