3 بهمن 1396

 

ندا بیکی 

مسئول واحد حسابداری شهرداری منطقه سه

کارشناسی حسابداری

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حسابداری

*تلفن تماس: داخلی 6714

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت

مهدی مایلی رستمیكارشناس مالي

سینا امیدیكارشناس مالي
محمد الهیکارشناس مالی
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید