3 بهمن 1396

 

 

صمد سلمانی

سرپرست واحد حفاری شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حفاری

*تلفن تماس: داخلی 6750

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید