3 بهمن 1396

 

مسلم مختاری 

مسئول واحد حفاری شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حفاری

*تلفن تماس: داخلی 6750

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت

 

سلمان گرجیناظرحفاری

 

محسن میرزاییناظرحفاری

رسول دوست محمدی اموردفتری
 مصطفی شهریاری  ناظرحفاری

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید