3 بهمن 1396

 

 محسن زارعی

 

مسئول واحد حقوقی شهرداری منطقه سه

 

*  آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حقوقی

*تلفن تماس: - داخلی6749

 

 

 نام ونام خانوادگیسمت 

 

عادل باباییکارشناس

 

محمدحسن ولی اللهی میریکارشناس

 

فاطمه تقوی علویکلاییکارشناس

علی اکبر ولیپورکارشناس
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید