2 بهمن 1396

مرتضی رنجبر

مسئول واحد تملکات شهرداری منطقه سه

کارشناسی الهیات و فقه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تملکات

*تلفن تماس: داخلی 6749

 

 نام و نام خانوادگیسمت

 

علي قاسميکارشناس

ابوذر شریفیکارشناس

فاطمه فولادیکارشناس

سید علی هاشمیکارشناس

برنا اندی 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید