2 بهمن 1396

علی اکبر علیزاده

سرپرست واحد بایگانی شهرداری منطقه

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد بایگانی 

*تلفن تماس: داخلی 6716

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید