2 بهمن 1396

صادق طالبی

سرپرست واحد بایگانی شهرداری منطقه سه

 کارشناسی صنایع

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد بایگانی 

*تلفن تماس: داخلی 6716

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت 

 

علی اکبراحمدی اسکن - برگه شمار

 

فیروزه ایزدیاسکن

 

علی اکبر علیزادهپاسخگو به ارباب رجوع - فنی

 

یاسر توهمیمسئول سیستم

 

مرضیه دمندانمسئول اسکن

 

سیدمرتضی میرنژادثبت و درج پرونده
  قاسم طغانیثبت و درج پرونده 

سید علی اکبر محمدیاسکن پرونده

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید