19 دی 1396

آرمین مهدوی

مسئول اموراداری شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، امور اداری 

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 


  

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید